Obsah

Zajímavosti v okolí

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

Drábské světničky

Středověký hrádek Drábské světničky, umístěný na 7 skalních pískovcových blocích, které spadají do stometrové hloubky, vznikl asi v první třetině 15. století. Z větší části to byl dřevěný hrádek, který se stal opěrným bodem husitských sirotčích vojsk k ostraze dálkové cesty podél Jizery a Nisy do Lužice. Skalní bloky byly mezi sebou propojeny dřevěnými mosty, dřevěnými nebo kamennými schodišti a ochozy. Dochovaných 18 světniček a 6 chodeb tesaných ve skále bylo doplněno dřevěnými roubenými nástavbami a palisádami. Využitím přirozených a výhodných podmínek vznikl obranný systém doplněný i obytnými místnostmi, modlitebnou, kazatelnou, věznicí i strážnicí, z údolí krytý přirozeným porostem. Po bitvě u Lipan byly světničky opuštěny a zchátraly.

Hrad Bezděz

Krajina kolem Malého a Velkého Bezdězu zůstala dlouho pokryta hustými pralesy prostoupenými močály a rašeliništi.

Klokočka

V polesí Klokočky, kde vyvěrá údajně zázračný pramen léčivé vody, nechala hraběnka Marie Markéta z Valdštejna vystavět v letech 1726 - 1730 kapli sv. Stapina, jako dík za uzdravení některého člena rodiny. Kaple byla postavena v sousedství starší dřevěné svatyňky, která byla roku 1811 zbořena. Stavba je umístěna na kamenné terase, spočívající na třech pilířových arkádách, zdobené sochami sv. Ivana a sv. Jana Nepomuckého. Vedle kaple byla v 18. stol. postavena lázeňská budova, která byla v roce 1832 přeměněna v myslivnu a roku 1843 přestavěna.

Michalovická Putna

Hrad Michalovice byl založen před rokem 1281 Janem z rodu Markvarticů, předkem pánů z Michalovic, jimž zboží patřilo až do vymření rodu v roce 1468. Hrad se rozkládá na pískovcové skále, chráněné na západě dvěma příkopy a přirozeným úvozem. Zachovala se z něho válcová nakloněná věž, zvaná Putna, vyzděná ještě z románského kvádříkového zdiva, zbytky původního paláce a arkýřů a pás vnější hradby. V minulém století byla značně porušena statika věže při marném hledání pokladu, a proto musela být roku 1911 podezděna a její základy vybetonovány. Od 2. poloviny 15. století hrad nebyl obýván a roku 1513 se již připomíná jako pustý.

Mužský

Mužský je 463m nad mořem vysoký čedičový vrch. Leží uprostřed pískovcové plošiny na západním okraji Českého ráje. Na vrcholu Mužského je umístěn pomník z války z roku 1866. V letech 1860 a 1890 zde byly pořádány tábory lidu.

Valečov

Hrad Valečov byl založen nejspíše na místě pravěkého hradiště, ležícího na hranici slovanského kmene Charvatů. Původně dřevěná tvrz byla postavena koncem 13. století. První písemná zpráva o majitelích hradu pochází z let 1316 - 1318. Ve 2. pol. 14. stol. byla dřevěná tvrz, zčásti tesaná do skály, přestavěna v kamenný hrad, který byl na počátku 16. stol. přebudován. Z původní dřevěné stavby se nezachovalo nic, z kamenného hradu zůstaly nevelké zbytky zdí paláce, který stál na dvou pískovcových blocích, oddělených puklinou. Několik desítek metrů od hradu se nachází valečovská osada vytesaná ve skalách - desítky skalních bytů, světniček, chlívků a dílen, z nichž některé byly obydleny ještě v roce 1892.

Zřícenina hradu Zvířetice

Hrad Zvířetice byl založen na přelomu 13. a 14. století Zdislavem z Lemberka na zvýšeném pravém břehu řeky Jizery. Po roce 1573 byl hrad přestavěn v renesanční zámek, který roku 1623 získal Albrecht z Valdštejna. Ve 2. pol. 14. stol. byl zámek zbarokizován a rozšířen jako valdštejnská rezidence. V roce 1664 byla založena nová architektonická zahrada a v letech 1682 - 83 jízdárna. Po zásahu bleskem, který roku 1720 zasáhl jeho nejvyšší věž, zámek vyhořel během několika hodin do základů a tím skončilo i jeho poslání ve službách rodu Valdštejnů. Z vyhlídkové plošiny, ve velké západní věži, zřízené v 1. pol. 20. stol., se nabízí pohled na celou severní část mladoboleslavského okresu.